8 tiếng sẻ chia – 8 tiếng tôn trọng

Xây dựng và tuân thủ theo tôn chỉ hoạt động là giá trị cốt lõi của đội ngũ SASAKI

Tôn chỉ hoạt động của chúng tôi
❖ Tôn trọng con người, tạo cơ chế để phát huy năng lực, phát triển nhân tài.
❖ Suy nghĩ Tích cực, hành động tích cực và con người tích cực.
❖ Nơi Niềm tin và Uy tín được lan toả.

Tài sản lớn nhất để đội ngũ chúng tôi phát triển bền vững là sự uy tín dựa trên thái độ tích cực toàn diện và sự tôn trọng con người. Nhờ đó chúng tôi luôn có được 8 tiếng trọn vẹn và ý nghĩa mỗi ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *