FISHING DRYING NO SMELL WITH SASAKI SMART TECHNOLOGY

Hải sản sấy quan trọng nhất là sản phẩm giữ được độ tươi rói, thơm ngon trong suốt quá trình sấy.
Công nghệ Sasaki tuần hoàn khí kép giúp sản phẩm cá sấy lạnh ủ độ ngọt tự nhiên umami trong cá làm thịt cá săn chắc dai thơm, không chỉ giữ màu sắc tươi đẹp mà trong suốt quá trình sấy phòng sấy hoàn toàn không có mùi cá bốc hơi ra ngoài bởi với công nghệ độc quyền duy nhất chỉ có ở Sasaki.

Bạn có thể vừa sấy, vừa thao tác bên cạnh mà không lo mùi bay ra khu vực sản xuất.

Điều này là một trong 10 ưu thế vượt trội của Sasaki. Chúng tôi coi THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG là một trong những tiêu chí quan trọng giúp bảo vệ môi trường và tạo điều kiện làm việc hiệu quả nhất.

The most important dried seafood is the product that keeps  fresh and delicious during the drying process.
Sasaki technology with double air circulation helps the dried fish products to keep the natural sweetness of umami in fish to make fish firm and fragrant, not only keeps the color beautiful but also during the drying process, there is absolutely no smell of fish. evaporate out because with the unique technology of Sasaki.
You can both dry and work side by side without worrying about the smell flying into the production area.
This is one of 10 superior advantages of Sasaki. We consider ENVIRONMENTAL FRIENDLY as one of the important criteria to help protect the environment and create the most effective working conditions.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *